22/4/2019 Жаңалықтар / Қазақстан жаңалықтары

23 сәуірде Павлодарда өндірістік кәсіпорындардың басшылары мен IT-директорларына арналған «Өнеркәсіп саласындағы ақпараттық технологиялар» Profit Industry Day 2019 жыл сайынғы конференция өтеді.

22/4/2019 Жаңалықтар / Қазақстан жаңалықтары

Конференцияда қатысушылар ақпараттық технологиялар және инновациялар арқылы отандық өнеркәсіп секторын дамыту жолдарын, қазақстандық нарыққа қатысты АКТ-ның жаһандық үрдістерін, сондай-ақ өндіріс компанияларындағы киберқауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелерін талқылайды.KAAR президенті Владимир Туреханов «Өндірістік роботтарды қызмет ретінде пайдалану» тақырыбында «Сандық тегеурін: бизнес және өндірісті басқару» бөлімінде презентация өткізеді.

PROFIT Industry Day 2019ж.конференция бағдарламасында

  • Кәсіпорындысандыққайтақұру;
  • ОтандықIT-компанияларөнеркәсіпкебірдеңеұсынааладыма?
  • 4.0 саласы: алғашқынәтижелер;
  • Электрондыққұжаттардыбасқару;
  • Инновациялықжобалардыіскеасырудағынегізгіқиындықтар;
  • ҮздіксізбизнесжәнеүздіксізөндірісүшінIT-қолдау;
  • ӨнеркәсіптіңіріАЖмәселелері.

Тамақөнеркәсібі, FMCG нарығы, тау-кенөнеркәсібі, түстіметаллургия, химияөнеркәсібі, өңдеуөнеркәсібіжәнеэнергетикасалаларынан100-денастамқатысушыларкүтілуде.

Profit Industry Day қатысу үшін сіз сайтта тіркелуіңіз керек: httpss://profitday.kz/industry#section-registration